WELKOM BIJ WWW.SMARTREPAIR.NL, uw leverancier van smartrepair systemen.

De vraag naar alternatieve methodes om een schade te kunnen repareren wordt steeds groter. Doordat de kosten van een alternatieve reparatie slechts een klein deel van een normale reparatie zijn is het zeer interessant om hiermee te werken. Er worden bij deze reparatiemethodes minder producten gebruikt dan bij een vervanging van het beschadigde deel, hierdoor wordt het milieu ook nog eens minder belast.

Met de systemen die onder de buttons hiernaast te vinden zijn is een kostenbesparing mogelijk tussen de 50 en de 75% ten opzichte van de traditionele methodes. Voor de vakman die de reparatie uitvoert is er een goede winstmarge te behalen bij de verschillende reparatie methoden.

Goede kwaliteit staat altijd voorop bij iedereen. Dit is met deze systemen voor de vakman zeer goed te doen. Om het vakmanschap te leren geven wij de mogelijkheid tot het volgen van cursussen in de diverse systemen.